Disclaimer

Disclaimer
Bruidsbeurs Limburg besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Bruidsbeurs Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledige website is het exclusieve eigendom van Bruidsbeurs Limburg. Bruidsbeurs Limburg geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Bruidsbeurs Limburg verstrekt, worden opgenomen in de database van Bruidsbeurs Limburg. Deze gegevens worden door Bruidsbeurs Limburg gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Overig
Ieder geschil met betrekking tot de site van Bruidsbeurs Limburg valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.